Plein van de Vrijheid

Plein van de vrijheid

Plein van de vrijheid

Locatie: Hoek Walstraat met Nudestraat

Tijdens het Bevrijdingsfestival krijgen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk zich te profileren aan de duizenden bezoekers van Bevrijdingsfestival Gelderland. Deze organisaties presenteren zich op een creatieve manier een door middels van activiteit op basis van het thema op het Plein van de Vrijheid. Bezoekers komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vraagstukken over bijvoorbeeld mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, privacy en democratie en worden gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten.

Amnesty International

Amnesty International

Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. Amnesty maakt schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Kijk op Amnesty.nl

Rode Kruis

Rode Kruis

Het Rode Kruis vraagt op Bevrijdingsdag aandacht voor ongedocumenteerden met de ‘Break the Silence Disco’. Tijdens de stille disco delen jongeren zonder verblijfsvergunning hun levensverhaal en favoriete muziek met bezoekers. De hulporganisatie wil hiermee laten zien dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is en festivalbezoekers op een luchtige manier in contact brengen met een zwaar onderwerp.

Kijk op rodekruis.nl

Prodemos

Prodemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Kijk op prodemos.nl

Veteraneninstituut

Veteraneninstituut

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Kijk op Veteraneninstituut.nl

Bits of Freedom

Bits of Freedom

Op 5 mei kun je op elk Bevrijdingsfestival in Nederland "Vrijheid EXPOsed" vinden. Vrijheid EXPOsed is een informatiezuil en serious game in één. Bezoekers wanen zich in de toekomst... Een tijd waarin er geen privacyschendingen meer plaatsvinden, waarin burgers niet meer getracked en geprofileerd worden. Vrijheid EXPOsed is een tentoonstelling die terugblikt op de tijd waarin privacyschendingen nog wél de normaalste zaak van de wereld waren. Test je kennis van deze tijd (hij zou je bekend voor kunnen komen) en maak kans op een historisch artefact...

Kijk op bitsoffreedom.nl

World Press Photo

World Press Photo

 

8MLN

8MLN

 

European Village

European Village

Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Tijdens de veertien Bevrijdingsfestivals kom je in the European Vilage alles te weten over de geschiedenis van de Europese Unie, nut en noodzaak van Europese samenwerking, de betekenis van Europa voor jouw regio, de verschillende politieke partijen waarop je kunt stemmen en muziek uit de verschillende lidstaten.

Kijk op ikstemdezekeer.eu

Schrijf je in voor de nieuwsbrief