Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

Parkeren

Het Bevrijdingsevenement vindt plaats in de gehele binnenstad en op het Belmonte Arboretum. Dit betekent dat er in de hele stad verkeersmaatregelen van kracht zijn vanwege de voorbereidingen voor en activiteiten op 4 en 5 mei.

Op het kaartje is aangegeven vanaf welke tijden en waar er een parkeerverbod en/of wegafsluiting van kracht is. Voor straten waar geen kleur staat aangegeven, gelden de gebruikelijke parkeerregels. De eindtijden van de parkeerverboden zijn de uiterste tijden. Als het mogelijk is, worden straten en terreinen eerder opengesteld.

Ons advies: kijk altijd goed naar de borden bij de parkeerplaatsen in het centrum! 

Afsluitingen binnenstad Wageningen

  • Op 2 mei start de opbouw van de eerste podia in het centrum en worden geleidelijk parkeerverboden ingesteld. In een aantal straten geldt een parkeerverbod omdat deze zijn aangegeven als calamiteitenroute.
  • Vanaf 4 mei 18.00 uur geldt in vrijwel het gehele centrumgebied een parkeerverbod.
  • Op 4 mei vindt de Stille Tocht, georganiseerd door de Gemeente Wageningen, plaats van 19.20 tot 20.30 uur. In verband hiermee is een aantal aangrenzende wegen afgesloten gedurende dit uur.
  • Op 5 mei is het centrumgebied vanaf 7.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Deze wegen zijn uiterlijk op 6 mei 8.00 uur weer open voor autoverkeer. De Costerweg is ook afgesloten vanaf de Lawickse Allee tot aan de Nudestraat (inclusief de westelijke parallelweg).
  • De tijden die staan aangegeven op de borden nabij de locaties zijn bepalend. Aan de tijden op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

AFSLUITINGEN BELMONTE ARBORETUM

  • In verband met het Bevrijdingsdefilé is de route Ritzema Bosweg - Stadsbrink - Lawickse Allee van 08.00 tot 19.00 uur afgesloten, er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Diedenweg – Nijenoord Allee – Kortenoord Allee.
  • In verband met het Bevrijdingsdefilé is op 5 mei het gebied rond de Generaal Foulkesweg beperkt toegankelijk. Tussen 07.00 en 19.00 uur is in- en uitrijden van dit gebied niet of beperkt mogelijk.
  • Wij willen de Sahara op het gebied van parkeren veilig houden voor binnenkomend verkeer naar het centrum en het Belmonte Arboretum. Daarom zetten wij de wijk op 5 mei af met verkeersregelaars. Als bewoner van de wijk Sahara treft u bij deze brief ook twee parkeerkaarten P10 Sahara aan. Met deze parkeerkaarten kunt u als bewoner (en eventueel uw gasten) de wijk in (en uit). Vanaf de rotonde Ritzema Bosweg kunt u via de Diedenweg en afslag Englaan de wijk inrijden. Bent u bewoner / bezoeker van de parkflat Belmonte, dan kunt u via de rotonde Ritzema Bosweg naar de Generaal Foulkesweg.
  • Let op: Op 5 mei is langs de Generaal Foulkesweg en langs één zijde van de Hamelakkerlaan een parkeerverbod ingesteld ten behoeve van hulpdiensten in geval van nood.
Lijstje afsluitingen

Lijstje afsluitingen

Gevangenentoren 2 mei 08.00 t/m 7 mei 17.00
Gerdesplein (1/2) 2 mei 08.00 t/m 7 mei 17.00
De Markt & Raadhuisplein 3 mei 13.00 t/m 6 mei 13.00
Straelenstoren West 3 mei 13.00 t/m 6 mei 13.00
5 Mei plein 3 mei 13.00 t/m 6 mei 13.00
Straelenstoren Oost 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Beuningplein 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Gedempte Gracht 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Irene Brigadeplein 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Stadsbrink 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Herenstraat 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Salverdaplein 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Rijnbolwerk (bij Gemaal) 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00
Junushoff 4 mei 13.00 t/m 6 mei 13.00
Gerdesplein (2/2) 4 mei 18.00 t/m 6 mei 08.00
Tussenliggende straten 4 mei 18.00 t/m 6 mei 08.00

Houd vooral de borden ter plaatse goed in de gaten voor de meest
actuele informatie.

Parkeren bewoners en bezoekers binnenstad

Parkeren bewoners en bezoekers binnenstad

Vanaf 2 mei zijn parkeerplaatsen en -terreinen, wegen in en rond het centrum geheel of gedeeltelijk afgesloten. Bezoekers, maar ook bewoners met parkeervergunningen, kunnen hun auto niet parkeren in de straten en op parkeerlocaties met parkeerverboden. De dichtstbijzijnde locaties waar parkeren mogelijk is, zijn de parkeerterreinen langs de Marijkeweg. Waar mogelijk worden de parkeerterreinen in en rond het centrum eerder vrijgegeven zodat u er weer kunt parkeren.

Wegsleepregeling

Wegsleepregeling

Vanaf het moment dat parkeerverboden van kracht zijn, geldt ook de wegsleepregeling. Indien noodzakelijk worden auto’s weggesleept. Dit geldt in ieder geval voor auto’s die op 5 mei om 07.00 uur nog in het centrum geparkeerd staan. Als uw auto is weggesleept neem dan voor meer informatie contact op met de servicelijn (0317) 492 466 van de Gemeente Wageningen.

Parkeren bezoekers Bevrijdingsevenement

Parkeren bezoekers Bevrijdingsevenement

Bezoekers per auto worden zoveel mogelijk aan de noordzijde van de stad opgevangen. Op het terrein van Wageningen University & Research aan de Droevendaalsesteeg kunnen auto’s op 5 mei vanaf 7.00 uur gratis parkeren. Pendelbussen vertrekken vanaf de bushaltes aan de Droevendaalsesteeg en Nijenoord Allee naar het busstation Wageningen.

Speciale pendelbuskaartjes worden door busvervoerder Syntus verkocht bij de uitgang van het parkeerterrein aan de Droevendaalsesteeg.

Fietsen kunnen geparkeerd worden (onbewaakte) fietsenstallingen bij het busstation en de Nudestraat. De exacte locatie van de fietsenstallingen zijn aangegeven op de plattegrond. Let op dat je fiets goed op slot staat!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief