Parkeren

Parkeren en afsluitingen in de stad

Parkeren en afsluitingen in de stad

Het Bevrijdingsevenement vindt plaats in de gehele binnenstad en dit jaar voor het eerst op het Belmonte Arboretum. Dit betekent dat er in de hele stad verkeersmaatregelen van kracht zijn vanwege de voorbereidingen voor en activiteiten op 4 en 5 mei.

Op het kaartje is aangegeven vanaf welke tijden en waar er een parkeerverbod en/of wegafsluiting van kracht is. Voor straten waar geen kleur staat aangegeven, gelden de gebruikelijke parkeerregels. Op 5 mei worden alle voertuigen weggesleept die in het centrum nog op de openbare weg geparkeerd staan. De eindtijden van de parkeerverboden zijn de uiterste tijden. Als het mogelijk is, worden straten en terreinen eerder opengesteld.

Ons advies: Houd vooral de borden ter plaatse goed in de gaten voor de meest actuele informatie.

Verkeersmaatregelen vanaf 2 mei

Verkeersmaatregelen vanaf 2 mei

Op 2 mei start de opbouw van de podia in het centrum en worden geleidelijk parkeerverboden ingesteld.
• Op Duivendaal is parkeren niet mogelijk vanaf 2 mei vanwege de opbouw van het evenemententerrein. In een aantal straten geldt een parkeerverbod omdat deze zijn aangegeven als calamiteitenroute.
• Vanaf 4 mei 18.00 uur geldt in vrijwel het gehele centrumgebied een parkeerverbod. Op enkele locaties kan nog tot uiterlijk 07.00 uur geparkeerd worden op 5 mei. De tijden die staan aangegeven op de borden nabij de locaties zijn bepalend.

Afsluitingen

Afsluitingen

• Op 4 mei vindt de Stille Tocht, georganiseerd door de Gemeente Wageningen, plaats van 19.30 tot 20.30 uur. In verband hiermee is een aantal aangrenzende wegen afgesloten gedurende dit uur.
• Het 5 Mei Plein en de bocht Veerweg/Generaal Foulkesweg zijn vanaf 4 mei 7.00 uur tot 6 mei 8.00 uur afgesloten.
• Op 5 mei is het centrumgebied vanaf 7.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Deze wegen zijn uiterlijk op 6 mei 8.00 uur weer open voor autoverkeer. De Costerweg is ook afgesloten vanaf de Lawickse Allee tot aan de Nudestraat (inclusief de westelijke parallelweg).
• In verband met het Bevrijdingsdefilé is de route Ritzema Bosweg – Stadsbrink – Lawickse Allee op 5 mei van 12.00 tot 19.00 uur afgesloten, er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Diedenweg – Nijenoord Allee – Kortenoord Allee.
• In verband met het Bevrijdingsdefilé is op 5 mei het gebied rond de Generaal Foulkesweg beperkt toegankelijk. Tussen 9.00 en 19.00 uur is in- en uitrijden van dit gebied niet of beperkt mogelijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief