Partners

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld. De belangrijkste taken zijn richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren: 4 en 5 mei.


Het Nationaal Comité werkt in beleidsperiodes van vijf jaar, die beginnen na een lustrumjaar.

Sinds 2011 is, met de toevoeging van zes nieuwe taken, het werkveld verbreed naar het terrein van herinneren. Deze nieuwe taken sluiten aan

op de kerntaken van het Nationaal Comité zijnde:

  • het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei;
  • de organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;
  • het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken en vieren te vergroten;
  • het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Vfonds

Wat doe jij voor je vrijheid?                          

Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid.

Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede,

vrijheid en democratie zijn. Wij van het vfonds wensen je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

 

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief

erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken

maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea,

herinneringscentra, projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor

vrede en vrijheid.

 

www.vfonds.nl

 


Sena

Tijdens de komende Bevrijdingsfestivals op 5 mei creëert Sena – de naburige rechtenorganisatie voor artiesten en producenten – een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: de Sena Performance Stages. Op veertien plaatsen in Nederland krijgen jonge artiesten een kans om zich te presenteren aan het grote publiek.

 
De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich  in samenwerking met regionale poppodia

en organisaties al ruim 6 jaar in voor jong, regionaal talent. De Sena Performance Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!


Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van BZK (Ministerie Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties). Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden  van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.”

 

 

Ministerie van Defensie

Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Dit is een zware verantwoordelijkheid, maar de Koninklijke Luchtmacht neemt deze taak graag op zich. De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

 

Aandacht voor het verleden blijft belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Wij doen dit al sinds begin jaren negentig. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de vliegbasis Gilze-Rijen is het mogelijk om de ambassadeurs van de Vrijheid zo veel mogelijk optredens door het hele land te laten verzorgen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid.

 

Kraanwater graag!

 

Nederland staat bekend als het land met het beste kraanwater ter wereld. Het is van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond en daar mogen we best trots op zijn! Daarom zorgt het Bevrijdingsfestival Gelderland samen met Vitens dat je kunt kiezen voor kraanwater. Op het festival kun je voor € 2,50 een hervulbaar flesje kopen en drink je de hele dag het lekkerste water van de wereld. 

 

Meer weten? Kijk op www.kraanwatergraag.nl

 

 

Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival


NederlandSchoon en de Bevrijdingsfestivals starten een meerjarige samenwerking met als doel om de Bevrijdingsfestivals schoon te houden. Zwerfafval is een groot probleem op evenementen van deze omvang. Voor je het weet, ligt het terrein bezaaid met flesjes, chipszakken en andere rommel. De Bevrijdingsfestivals zetten met ondersteuning van NederlandSchoon in op het zichtbaar schoonhouden van het terrein. Jij kan ook meehelpen. Gooi je afval in de afvalbakken, gebruik de afvalzakjes die je bij de ingang krijgt en neem geen onnodige verpakkingen mee. Op alle festivals kun je tegen een kleine vergoeding een duurzaam flesje kopen waar je de hele dag kraanwater mee kan tappen. Dat scheelt ook een hoop afval. Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival.


www.nederlandschoon.nl