Expo Casteelse Poort gericht op herdenken

24-04-2014 - Museum De Casteelse Poort

 


 

De blokken van Berlijn en wij – Herdenken anno 2014
 
Vanaf 26 april a.s. start de eerste zomerexpositie in het Koetshuis van museum De Casteelse Poort. Het kunstcomité nodigde drie kunstenaars uit te exposeren. Salman Ezzammoury werkt met foto’s in gemengde technieken en Laurens van der Zee, Wagenings stadsdichter, voorziet het werk van Salman van geschreven tekst. Harrie Willems is beeldhouwer van met name bronzen sculpturen. De vormgeving en uitstraling van deze drie verschillende kunstvormen vullen elkaar op een bijzondere manier aan.
 
Het uitgangspunt van het werk van Salman Ezzammoury is het Berlijnse monument voor de vermoorde Joden van Europa, van de Amerikaanse architect Peter Eisenman. Dit monument wil een gevoel van desoriëntatie en isolement oproepen, symbolisch voor de ervaringen van de Joodse bevolking tijdens het nazibewind. Meer bekendheid geven aan dit belangrijke monument en de bedoelingen van de maker vindt Salman Ezzammoury van groot belang en staat centraal in zijn geëxposeerde kunstwerken.

Laurens van der Zee, dichter en muzikant, reflecteert op het werk van Salman door middel van poëtische teksten. In zijn gedichten laat Van der Zee de uitstraling van dit monument vanuit verschillende gezichtspunten voelen. Naar de naam van het Berlijnse monument werken de kunstenaars samen onder het motto Het Holocaust Mahnmal en wij.

Harrie Willems beleeft kunst en het vormgeven ervan met hoofd, hart en handen. Deze beleving geldt ook bij het gedenken van oorlogsslachtoffers. Hij reflecteert, en ervaart - aldus de kunstenaar - hoogstens een fractie van wat de slachtoffers ervaren hebben. Maar hij doet wat hij goed kan: een beeld vormgeven. Zijn bronzen sculpturen prikkelen via de vraag: ontwikkelen wij ons door te herdenken?
 
Deze eerste zomerexpositie  - niet toevallig in de periode waarin Nederland jaarlijks herdenkt - nodigt uit tot nadenken over ons mens-zijn, de weg die we tot nu toe hebben afgelegd en de toekomst die we onszelf wensen. Herdenken geeft vanuit de verschillende visies van de kunstenaars een stimulans tot bezinning en ontwikkeling. En zo is het effect van herdenken toekomstgericht.
 
De blokken van Berlijn en wij – herdenken anno 2014 is te zien tot en met 25 mei 2014.
Ook op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het museum open voor publiek, vanaf 13.00 uur. Kijk voor meer info op www.casteelsepoort.nl.

 

 

 

 

 Een van de geexposeerde werken van de Wageningse  kunstenaar Salman Ezzammoury